Daily Archives: March 6, 2015

Ông Khai Trí

Tháng tám năm 2004, người yêu sách Sài Gòn đã đưa tiễn ông Thanh Tuệ, Giám đốc nhà xuất bản An Tiêm về bên kia thế giới, và kế ngay sau đó lại tiễn biệt ông Nguyễn Hùng Trương, Giám đốc Nhà Sách, Nhà Xuất bản Khai Trí qua đời ngày 11 tháng ba 2005 tại Sài Gòn .
Continue reading

Tiền tử tuất

1)-Biên bản chấp cung:

Hôm nay là ngày xxxx, tháng xxx, năm 1970.

Chúng tôi là: XXX, cấp bậc: Thiếu úy. Phụ tá Hình Cảnh Lại Tòa Sơ Thẩm Tỉnh XXX. Chức vụ: Trưởng cuộc CSQG xã XXX. Quận: XXXX. Tỉnh: Gò Công. Có Trung sĩ Nguyễn Phương làm thư ký đánh máy. Continue reading

Ngồi lại bên cầu

Trong toàn cõi miền Nam Việt Nam, qua trên một phần tư thế kỷ chiến tranh lửa đạn ngút ngàn, đa số chiếc cầu bắc ngang một dòng sông, dù nhỏ lớn đều có một tiểu sử đau thương, đẫm máu bởi những trận đánh trên cầu, thậm chí còn bị phi cơ không tập Continue reading