Lục Quân Việt Nam hành khúc.

Đường trường xa muôn vó câu bay dập dồn
Đoàn hùng binh trong sương lướt gió reo vang
Đi đi lên lời nguyền thề tung gươm thiêng thi gan tài.
Đời hùng cường quyết chiến đấu đoàn quân ra đi

Đây đoàn quân ra đi nhịp nhàng mang theo
Thiên hùng ca thắm tươi trời Nam bốn phương.
Ta anh hùng muôn quân phá tan cường binh
Chí tang bồng đem theo khắp nơi tung hoành

Đường trường xa ta quyết đi cho đến cùng
Nhịp trời mây đoàn quân cất bước đi mau
Nơi biên cương muôn quân theo loa thét vang
Cố chiến thắng thề một lòng chung sức xây Việt Nam quang vinh

Phá tan tành ầm ầm đoàn quân xông pha
Thét oai linh tung gươm giết tan quân thù
Đoàn hùng binh say sưa nhìn trong trời sương
Ta anh hùng đời đời Lục Quân Việt Nam

Xa nhìn thấp thoáng trong mây muôn bóng quân Nam chập chùng
Xây thành vinh quang tiếng vang muôn đời Lục Quân Việt Nam.

Bài này đã được nhạc sỹ Văn Giảng sáng tác năm 1950.