Category Archives: KBC

4 ngôi mộ lính nhảy dù Vị Quốc Vong Thân

Trong cuộc chiến vừa qua, dù rằng đã hơn 36 năm nhưng những chuyện kể về sự chiến đấu kiêu hùng của những người Lính, vẫn còn được nhắc đến qua lời kể của người Dân sở tại và đây là câu chuyện về những người Lính Nhẩy Dù đã chiến đấu đến giờ phút cuối cùng của cuộc chiến. Mời quý vị theo dõi

Continue reading

KBC 3303

(Ðể tưởng niệm anh linh các sĩ quan, hạ sĩ quan và đoàn viên Giang Ðoàn 25 Xung Phong đã vì nước hy sinh trên khắp các chiến trường Vùng 4 Sông Ngòi.

Continue reading