Category Archives: Truyện

Vui xuân

Mình thích nhất lúc ra Tết, ngày 4 trở đi. Lúc đó tha hồ có các hội làng khắp nơi để đi xem. Nếu không đi hội thì cũng thoải mái cờ bạc ở mọi nhà. Đúng như ca dao, tục ngữ nói tháng một là tháng ăn chơi.
Continue reading

Cách Xưng Hô Trong Đạo Phật

Ngày xưa khi Phật thị hiện tại thế gian, các tỳ kheo thường dùng tiếng Đại Đức, bậc thầy đáng tôn kính, phước huệ toàn mãn, để xưng hô với Ngài mỗi khi có việc cần thưa thỉnh. Các vị đệ tử lớn của Phật cũng được gọi là Đại Đức như Đại Đức Mục Kiền Liên, Đại Đức A Nan v..v..
Continue reading

Ông Khai Trí

Tháng tám năm 2004, người yêu sách Sài Gòn đã đưa tiễn ông Thanh Tuệ, Giám đốc nhà xuất bản An Tiêm về bên kia thế giới, và kế ngay sau đó lại tiễn biệt ông Nguyễn Hùng Trương, Giám đốc Nhà Sách, Nhà Xuất bản Khai Trí qua đời ngày 11 tháng ba 2005 tại Sài Gòn .
Continue reading

Tiền tử tuất

1)-Biên bản chấp cung:

Hôm nay là ngày xxxx, tháng xxx, năm 1970.

Chúng tôi là: XXX, cấp bậc: Thiếu úy. Phụ tá Hình Cảnh Lại Tòa Sơ Thẩm Tỉnh XXX. Chức vụ: Trưởng cuộc CSQG xã XXX. Quận: XXXX. Tỉnh: Gò Công. Có Trung sĩ Nguyễn Phương làm thư ký đánh máy. Continue reading