Trang Nhà

Đây là trang Blog ghi lại những vui buồn…những xảy đến chung quanh trong nửa cuộc đời còn lại nơi quê hương thứ hai…

Blog gồm những trang TRUYỆN, KBC, HÌNH ẢNH, VIDEO và sẽ có thêm những trang khác trong tương lai.

Trang TRUYỆN có những truyện, những bài văn sưu tầm từ những trang web, những tờ báo, tạp chí…

Trang KBC có những truyện liên quan đến chiến tranh Việt Nam.

Trang HÌNH ẢNH có 3 phần nhỏ.

Phần HÌNH XƯA có nhiều tấm ảnh, bức hình trước 1975, trước khi Cộng Sãn chiếm quê hương Miền Nam

Phần HÌNH NGÀY NAY có những tấm hình ở Việt Nam ngày nay hay ở trên toàn thế giới…

Phần HÌNH GIA ĐÌNH có những tấm hình trong gia đình với những người thân, dành riêng. Muốn xem những tấm
hình này phải có Password sẽ được gởi trong Email…

Trang VIDEO được trích từ Youtube…..

Trang LIÊN LẠC dành để liên lạc, phê bình, góp ý khen chê bằng Email….